foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
4
foto1
5

+380545751369
vp-selrad@ukr.net
КонтактиПравові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення виконавчого комітету Великописарівської селищної ради від 27.04.2023 № 69 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Великописарівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великописарівської селищної ради», розпорядження селищного голови від 28.04.2023 №49-ОД «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Великописарівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великописарівської селищної ради та про оголошення про початок формування конкурсної комісії», від 16.05.2023 № 53-ОД «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Великописарівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великописарівської селищної ради».

Найменування Підприємства:  Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ; скорочене найменування Підприємства: КНП «Великописарівський ЦПМСД».

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 42800, Сумська область,  Охтирський район, селище міського типу Велика Писарівка, вул. Коцюбинського, 5.

Основні напрями діяльності: код КВЕД 86.21 Загальна медична практика, код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів, код КВЕД 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я.

Статут Комунального некомерційного підприємства «Великописарівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великописарівської селищної ради додається до оголошення.

Структура Підприємства зазначено у Статуті Комунального некомерційного підприємства «Великописарівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великописарівської селищної ради.

Кошторис Підприємства на 2023 рік додається до оголошення.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі:  17 травня 2023 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 30 травня 2023 року включно.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі: 42800, Сумська область, смт. Велика Писарівка, площа Незалежності, буд. 9А.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (05457) 5-13-69, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (тема: Конкурс на зайняття посади директора КНП «Великописарівський ЦПМСД»).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1)  копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3)  резюме у довільній формі;

4)  автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, або копії інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11)  заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді!

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку Підприємства на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

план реформування Підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент!

Вимоги до претендента для участі в конкурсі:

громадянство України;

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Державне управління» або «Охорона здоров'я», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки». У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 08 "Право" або 05 "Соціальні та поведінкові науки" або 03 "Гуманітарні науки" вимагається наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування", або 1501 "Державне управління" (крім керівників закладів охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу). У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 22 "Охорона здоров'я" вимагається подальша спеціалізація "Організація і управління охороною здоров'я" або наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування", або 1501 "Державне управління". Стаж роботи на керівних посадах: не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я. Повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків відповідно до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Умови оплати праці керівника Підприємства: визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» . За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Дата проведення конкурсу:

01.06.2023 о 10.00 год. - засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: 42800, Сумська область, смт. Велика Писарівка, площа Незалежності, буд. 9А (зала засідань).     

 

Додатки                                                                                                                                               

 Copyright © 2024 Copyright Великописарівська селищна рада Rights Reserved.